فاکتور

فاکتورفاکتور یک سند تجاری است که توسط فروشنده برای خریدار صادر شده و محصولات، مقادیر و قیمت های توافق‌ شده برای محصولات و خدمات که توسط فروشنده برای خریدار فراهم شده را ثابت می‌کند. از دید فروشنده این فاکتور یک فاکتور فروش است. از دید خریدار این فاکتور یک فاکتور خرید است.

فناوری اطلاعات ثامن، فاکتور مورد نظر شما را براساس سربرگ دلخواه و لوگوی شما طراحی می کند.