کاتالوگ

کاتالوگکاتالوگ محصولی چاپی است که جهت معرفی پیشینه، محصولات، خدمات یک کارخانه، شرکت، موسسه یا هر مجموعه دیگری استفاده می شود.