کارت ویزیت

کارت ویزیتبا استفاده از یک کارت ویزیت مناسب می‌توانید، در همان ملاقات اول، خود را به عنوان یک برند حرفه‌ای معرفی کنید. اولین نگاهی که به کارت ویزیت شما انداخته می‌شود اثر خود را درباره شما و شرکت‌تان می‌گذارد. پس چه بهتر بتوانیم این موضع را خود در دست بگیریم و با انتخاب یک طراحی خوب و جنس مناسب‌، کارتی حرفه‌ای داشته باشیم.