نرم افزار آموزشی

نرم افزار آموزشیدر این نوع از مالتی مدیا یا چند رسانه ای از تمام قابلیت ها برای تولید یک نرم افزار آموزشی استفاده می شود و در فضایی جذاب و متنوع (Interactive) در این گونه از نرم افزارها سعی می شود مفاهیم آموزشی به صورت تعاملی به مخاطبان آموخته شود.