قوی ترین زبان برنامه نویسی

قوی ترین زبان برنامه نویسی

در حال حاضر به دلیل اینکه اکثر اشکالات زبان های برنامه نویسی به مرور زمان رفع شده است، می توان گفت همه زبان ها قابلیت های خود را دارند و هیچ زبان برنامه نویسی به دیگری

Continue Reading