از وبکست (Webcast) چه می دانید؟

از وبکست (Webcast) چه می دانید؟

وبکست به فرآیند دریافت اطلاعات به صورت لحظه‌ ای گفته می‌ شود که تحت وب صورت می‌ گیرد، از هر دستگاهی قابل دریافت است و با قطع ارتباط، این فرآیند هم متوقف خواهد شد. از

Continue Reading