از پادکست (Podcast) چه می دانید؟

از پادکست (Podcast) چه می دانید؟

پادکست (Podcast) یا تدوین صوتی، انتشار مجموعه‌ ای از پرونده‌ های رسانه دیجیتال است که توزیع آن در اینترنت با استفاده از خوراک (RSS) صورت می‌ گیرد و معمولا توسط کاربران بر

Continue Reading