از PBN چه می دانید؟

از PBN چه می دانید؟

PBN اختصار Private Blogs Network است و به معنی مجموعه وبلاگ های اختصاصی است که برای بهبود وب سایت اصلی ایجاد می شوند. به عبارتی شما منتظر نمی مانید تا دیگران به سایت شما بک لینک د

Continue Reading