استفاده از دایره در طراحی سایت

استفاده از دایره در طراحی سایت

همانطور که می دانید اشکال در طراحی سایت یکی از عناصر اصلی می باشند. استفاده از شکل هایی مانند مربع و مستطیل بسیار روزمره شده است و به عبارتی از مد افتاده! اما از دیگر

Continue Reading