الگوریتم گوگل برت (Google BERT)

الگوریتم گوگل برت (Google BERT)

الگوریتم گوگل برت، آخرین به روز رسانی الگوریتم موتور جستجوی گوگل بر مبنای هوش مصنوعی برای درک ساختار معنایی عبارت مورد جستجو می باشد. الگوریتم گوگل برت (Google BERT) (بیشت

Continue Reading