طراحی سایت ساده اما کاربردی

طراحی سایت ساده اما کاربردی

در نظر داشته باشید مخاطب سایت شما باید قادر باشد تا به سادگی به کلیه بخش های سایت تان دسترسی داشته باشد. فونت های استفاده شده در سایت باید استاندارد باشند و دکمه ها ن

Continue Reading