5 نکته مهم برای طراحی وب سایت

5 نکته مهم برای طراحی وب سایت

وقتی صحبت از طراحی وب سایت می شود ظاهر آن باید سبک شخصی، خط کار و هویت تجاری شما را نشان دهد. چند قانون اساسی وجود دارد که همیشه قابل اجرا هستند. در ادامه ما پنج نکته سا

Continue Reading
هدف از طراحی یک وب سایت چیست؟

هدف از طراحی یک وب سایت چیست؟

انواع وب سایت بسته به اینکه مخاطبان مورد نظرشان چه کسانی هستند، اهداف مختلفی دارند. برخی از وب سایت ها در جهت فروش محصولات، برخی در جهت ارائه اطلاعات و برخی دیگر فقط ب

Continue Reading
روانشناسی رنگ در طراحی وب سایت

روانشناسی رنگ در طراحی وب سایت

رنگ، در واقع، نقشی اساسی در زیبا جلوه دادن یک وب سایت دارد. با این وجود، آنچه در وب سایت ها استفاده می شود بیش از چیزی است که به چشم می خورد. روانشناسی رنگ در طراحی وب سا

Continue Reading