نام دامنه یا دامین چیست؟

نام دامنه یا دامین چیست؟

نام دامنه یا دامین آدرس اینترنتی است که کاربران اینترنت می‌ توانند به وب سایت شما دسترسی داشته باشند. از یک نام دامنه برای یافتن و شناسایی رایانه ها در فضای اینترنت ا

Continue Reading