هدف از طراحی یک وب سایت چیست؟

هدف از طراحی یک وب سایت چیست؟

انواع وب سایت بسته به اینکه مخاطبان مورد نظرشان چه کسانی هستند، اهداف مختلفی دارند. برخی از وب سایت ها در جهت فروش محصولات، برخی در جهت ارائه اطلاعات و برخی دیگر فقط ب

Continue Reading