گوگل ترندز (google trends) چیست؟

گوگل ترندز (google trends) چیست؟

گوگل ترندز (google trends) یک وب سایت توسط گوگل است که میزان محبوبیت سوالات جست و جو شده در گوگل را در مناطق و زبان های مختلف تجزیه و تحلیل می کند. این وب سایت از نمودارهایی بر

Continue Reading