آلبوم دیجیتال

آلبوم دیجیتالآلبوم دیجیتال، موضوعی است که در چند سال اخیر به موازات رشد صنعت دیجیتال در عکاسی پیشرفت چشمگیری داشته است و همواره ذوق و سلیقه هنرمندان فعال در این صنعت، به رشد و نمو بیشتر این موضوع کمک کرده است. تا یکی الی دو دهه پیش اغلب افراد برای تهیه عکس یادگاری به عکس های معمولی آلبومی اکتفا می کردند اما امروز غالب افراد دوست دارند برای عکس های یادگاری خود، آلبوم دیجیتال داشته باشند.